WS: Percepce / Video: 3. – 5. 4. 2015

WORKSHOP: Percepce lidského oka / Video jako zdroj světla na divadle.

Percepce lidského zraku

Zrak slouží k vnímání tohoto světa. Díky němu rozeznáváme světlo, tmu, barvy, tvary i prostor. Pro člověka je to nejdůležitější smysl, protože 80 % vnímáme zrakem. Pro světelného technika – designéra je zrak možná o to více důležitý. Chápeme však na jakém principu funguje?

Video jako zdroj světla na divadle

Video, video projektor v dnešní době neslouží pouze k promítání obrázků na plátno, ale stále častěji se objevuje jako přirozený zdroj světla na divadle. Projekce jsou využívány k doplnění scénografie, v tanečních představeních často nahrazují samotná světla a nebo je nám z jeviště obraz přenášen živě kamerou.

Sobotní workshop s tématem živého videa na platformě Resolume byl zaměřen na tvorbu vizuálního obsahu, základy mappingu a živé práce s videem.

Neděle byla zaměřena na práci živého snímání a přenosu obrazu s podtitulem „Krajní meze světla”.

Až za hranice viditelného se dostali účastníci dílky pomocí jednoduchých kreativních cvičení s vizuálním spektrem světla pro kameru, v porovnání s lidským okem (neviditelné versus viditelné).

Kontinuální program

Termín: 3. – 5. 4. 2015

Lektor: Imran Zangi / Jakub Aeldryn Larva / Erik Bartoš

Místo konání: Institut umění – Divadelní ústav, Divadlo Dobeška

Foto: Natália Zajačiková

  • Workshopy 2014/15, Workshopy