O ISD

Institut Světelného Designu (ISD) vznikl v květnu 2008 z iniciativy několika výrazných osobností v oblasti světelného designu, divadelní produkce, umělců a techniků zaměřených na práci se současnými technologiemi.

Impulzem je (v českém uměleckém prostředí) jednak absence tvůrčí a komunikační platformy tohoto oboru, jednak nedostatek komplexně vzdělaných osobností zaměřených na světelný design. ISD si klade za cíl komplexně vyplnit tyto mezery v oblasti světelného designu a souvisejících technologií (zvuk – zvukový design, obraz – projekce, práce s obrazem), tzn. chce vytvořit informační bázi a síť kontaktů napříč „světelným spektrem” tvůrčích osobností, společností a praktiků (techniků), dále pak možnosti zapojit se do regionálních i mezinárodních projektů, a v neposlední řadě poskytovat informační servis k oborovým akcím (představení, výstav, přednášek, veletrhů apod.).
V úvodní fázi svého kontinuálního programu ISD klade důraz na oblast divadla – v klasickém pojetí i site-specific podmínkách, v delším časovém horizontu však chystá rozšířit podobný ucelený program ještě zvlášť pro architekturu a výtvarné / hi-tech umění obecně: tyto aktivity samozřejmě spadají v rámci jednotlivých lekcí (viz Škola světelného designu) a samostatných projektů ve formě spolupráce s festivaly či přehlídkami (např. Designblok) do záběru ISD již nyní.

Formálně je ISD projektem při České organizaci scénografů, divadelních architektů a techniků (dále jen ČOSDAT, z.s.), která je českým střediskem OISTAT – rozsáhlé mezinárodní aktivní organizace stejně zaměřené. (více na www.oistat.org, http://cosdat.idu.cz/cs/) Po zkušenostech a podnětech z Pražského Quadriennale 2007 se ČOSDAT, z.s. rozhodl vytvořit prostředí, v němž čeští umělci a technici mohou profesně růst a nadále srovnávat své zkušenosti s kolegy jak českými, tak zahraničními.


Ideový základ ISD

Institut Světelného Designu ideově vychází ze vzdělávacích programů, které jsou ve světě již běžně studijními obory na univerzitách a vysokých školách uměleckých nebo technických směrů(v Evropě např. Theatre Academy of Finland, Helsinky; Politecnico di Milano, Faculty of Design; The Bartlett School of Graduate Studies, University College London; KTH – Royal Institute of Technology, Stockholm).

Toto postavení oboru zaručuje další, související servis – publikaci studijní literatury, sekundární články a diskuze, vytváří subkulturu aktivních osobností (umělců či nadšenců) a samozřejmě pasivních zájemců (diváků), nachází podporu v infrastruktuře služeb trhu. Díky chápaní světelného designu jako svébytného uměleckého oboru je pak daleko snazší přístup k informacím i (osobnímu) praktickému vývoji, experimentování.
Situace u nás není nevstřícná, zejména po stránce nabídky trhu s technologiemi: z hlediska vzdělávání tvůrčích osobností se však tématu věnují prakticky jen technické obory (tedy izolovaně), umělecké využití technologií (s ohledem na dramatická umění) programově nemá tradici. Existuje řada tvůrčích osobností a několik profesionálních / akademických institucí (laboratoří, ateliérů, kurzů), ty jsou ale úzce vymezeny okruhem a zájmy zúčastněných. Platforma pro jejich komplexní spolupráci, předávání informací (lidí technologicky erudovaných a umělecky tvůrčích) u nás chybí, a tím tvůrčí i divácký vývoj stagnuje.
V českém (uměleckém) prostředí pociťujeme nedostatek komplexně (umělecky i technicky) vzdělaných osobností zaměřených na světelný design: opravdu kvalitních světelných designérů, kteří ovládají dostupné technologie a současně dokáží pracovat uměleckým způsobem, je minimum, jejich vytížení je v řádu let dopředu.
ISD v rámci svých aktivit chce vychovávat osobnosti k tvůrčí práci se světlem, vytvořit bázi pro komunikaci realizačního týmu (v divadelní terminologii umělec – technik), otevřít cesty ke komplexní produkční spolupráci.

Projekt Institut Světelného Designu realizuje:

Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků, z.s.

– české středisko OISTAT


Umělec – Technik

V českém kulturním prostředí se potýkáme s determinujícím profesním označením: Umělec nebo Technik. Obě skupiny jsou aktuálně chápány (a tak pracují) odděleně. Jedním z hlavních zájmů ISD je změnit všeobecné chápaní kompetencí i kreditu obou zmíněných profesí.

Přestože již známe nepřesnost označení umělec / technik (jistou cestou je hovořit u uměleckých a technických profesích, ovšem i tak cestou definitivně neřešící), zachováme z důvodů srozumitelnosti a ekonomiky terminologii Umělec / Technik: Obě úlohy ale chápeme v širším smyslu, což demonstrujeme velkými počátečními písmeny a budeme se tohoto držet nadále.
V aktuálním kontextu Umělec tvoří kulturní hodnotu, Technik fyzicky ovládá techniku. V praxi však Technik uskutečňuje umělecké vyznění podle pokynů Umělce, přestože sám může navrhnout efektivnější řešení. Naproti tomu Umělec je ve svém vyjádření prostřednictvím světla omezen množstvím technických vědomostí.
Cestou k úspěšnému výsledku je vzájemná dialogická komunikace v týmu Technik-Umělec podpořená mezioborovým vzděláváním obou profesí.


Napsali o nás

Czech Dance Info: http://www.czechdance.info/cs/databaze/profesni-organizace/institut-svetelneho-designu/

Otevřený workshop Myslet světlem – http://www.culturenet.cz/aktuality/otevreny-workshop-myslet-svetlem/n:6398/

Zápisky z podzemí magického srdce Žiliny – http://www.divadelni-noviny.cz/zapisky-z-podzemi-magickeho-srdce-ziliny

V Praze vzniká škola pro světelné designéry – http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=5362&type=1

Pražské Quadriennale představí předního světelného designéra – http://denikreferendum.cz/clanek/6180-prazske-quadriennale-predstavi-predniho-svetelneho-designera

WORKSHOP: Základy světelného designu – http://www.fmlight.cz/workshop-zaklady-svetelneho-designu/

V Divadle Drak probíhal workshop:  http://hradecky.denik.cz/kultura_region/v-divadle-drak-probihal-workshop20110214.html

Založení Institutu světelného designu (ISD): http://www.culturenet.cz/aktuality/zalozeni-institutu-svetelneho-designu-isd/n:4031/

Institut Světelného Designu: http://artslexikon.cz/index.php/Institut_Sv%C4%9Bteln%C3%A9ho_Designu

U.S. Embassy in Prague Illuminated in Support of Prague Pride:  http://www.hrc.org/blog/entry/us-embassy-in-prague

Institut Světelného Designu slaví 8. května ve Studiu ALTA v Praze: http://www.tanecniaktuality.cz/institut-svetelneho-designu-slavi-8-kvetna-ve-studiu-alta-v-praze/

Krása nelítostných časů zazní v industriální hale DEPO 2015: http://plzensky.denik.cz/kultura_region/krasa-nelitostnych-casu-zazni-v-industrialni-hale-depo-2015-20150414.html

Výroční zprávy (PDF):

icon-diskette@2x

Výroční zpráva ČOSDAT 2011

Výroční zpráva ČOSDAT 2012

Výroční zpráva ČOSDAT 2013

Výroční zpráva ČOSDAT 2014

Výroční zpráva ČOSDAT 2015

Výroční zpráva ČOSDAT 2016

Výroční zpráva ČOSDAT 2017


Bankovní spojení

icon-card@2x

Dary přijímáme na účet číslo:

2897652001/5500


icon-safe@2x

Transparentní účet:

https://www.rb.cz/cs/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/transparentni-ucty?mvcPath=transactions&accountNumber=2897652001