Evropská škola světelného designu

Evropská škola světelného designu, neboli European Lighting School (ELS) je mezinárodní vzdělávací projekt, který koordinoval Institut Světelného Designu, partnerem byla Holandská organizace iLo (Instituut Lichtontwerpen) a Slovenská organizace Anténa – sieť pre nezávisú kultúru. Projekt byl založený na mobilitách umělců / tvůrců / lektorů a výměně zkušeností. Základem byla série workshopů ve všech partnerských zemích, kterých se vždy zúčastnily skupiny z Čech, Slovenska i Holandska. Projekt začal v záři 2013 a skončil v červnu 2015.

Součástí ELS je také e-learning program, tedy široce dostupný informační, instruktážní a vzdělávací cyklus materiálů, který je k dispozici zcela zdarma v Anglickém jazyce:

http://www.lightingschool.eu/knowledge-center/


Více

Light spot

Více

ELS: Elearningový kurs

Interaktivní eLearningový kurz Evropské školy světelného designu má za cíl šíření znalostí o světelném designu…


Mezinárodní workshopy Evropské školy světelného designu