Cena za světelný design

Cena za světelný designV zájmu reprezetace a nastavení standardů pro invenční, tvůrčí práci v oboru světelného designu chce ISD udělovat pravidelně Cenu za světelný design v rámci prestižních domácích přehlídek či festivalů dramatických umění. Chápeme toto ocenění jako krok k širšímu společenskému vnímání světelného designu coby oboru do značné míry určujícího vyznění scénického tvaru, včetně implementace nových technologií do současného umění.
Oceňování světelné složky performativních umění chápeme jako prestižní událost oboru – ať již pro jednotlivé tvůrce, nebo pro kulturu technicko-umělecké stránky obecně. Deklarace určité kvality může být motivací jak pro jednotlivé světelné designéry v jejich práci, tak podnětem pro širší diskuzi odborné veřejnosti.

Přestože ISD zajišťuje nestrannost, profesní kvalitu a autoritu hodnotíci poroty / porotce, (i proto jsou zváni i zahraniční experti), nevnímáme závěr hodnocení coby neoddiskutovatelně správný – ale spíše jako podnět k širší diskuzi nad tématem, milník v oboru domácí scény nebo možnost srovnání se zahraničním standardem.