WS: Zlomvaz | Světelný design – světlo, prostor a čas

8.3.2017 Aktuality

Lektor: Tomáš Morávek

Termín: 4.-5. 5. 2017

Místo: DAMU

Intenzivní dvoudenní workshop bude zaměřen na práci se světlem, v divadelním prostředí s divadelními i nedivadelními prostředky. Díky cvičením a různorodým experimentům můžou účastníci získat nové informace o vlastnostech základních světelných zdrojů používaných

v divadle, jak s nimi vytvářet rozdílné atmosféry a světlem přenášet diváky v čase.

Tomáš Morávek spoluracuje na řadě různorodých projektů od sitespecific, tanečních improvizací, světelných instalací, až po konzultaci rekonstrukcí kulturních center a technickou koordinaci divadelních festivalů. V životě je pro něj důležité se neustále vzdělávat, ale zároveň sám pomáhá s přípravou edukačních projektů v Čechách, na Slovensku ale i v zahraničí.

Světlo není pro něj jenom pracovní náplní. Je neustále fascinován jeho možnosti, které dokážou vytvořit specifické atmosféry, nebo na scéně vystavět celý interiér.

Podmínkou dílny je že účastníci zůstávají po celou dobu. Lektor má možnost po dva dny pracovat intenzivně se skupinou. Skupina je složena maximálně s 12  tak aby se dálo pracovat ve dvou skupinách až čtyřech skupinách.

Zlomvaz 2017