Jana Návratová

*1964
Absolvovala FF UK, obor divadelní a filmová věda. Od roku 1989 pracuje v Divadelním ústavu, kde působila na různých pozicích (scénografické oddělení, zahraniční oddělení, ediční).

V roce 2006 zde založila taneční sekci, která koordinuje projekty v oblasti vzdělávání, výzkumu, dokumentace, zahraniční propagace českého tance apod. V letech 1993 – 2005 působila jako pedagog předmětu dějiny tance a divadla na Konzervatoři Duncan Centre.

Od roku 2000 je redaktorkou a od roku 2005 šéfredaktorkou revue současného tance Taneční zóna/Dance Zone.

WS: Historie osvětlování a světelného designu, vývoj divadelního prostoru / Barokní divadlo v Českém Krumlově | 10. – 11. 3. 2017

WS: Historie osvětlování a světelného designu / Barokní divadlo v Českém Krumlově | 22. – 23. 1. 2016

WS: Historie osvětlování a světelného designu, vývoj divadelního prostoru / Barokní divadlo v Českém Krumlově | 9.  – 10. 1. 2015

WS: Historie a vývoj divadelního prostoru / Barokní divadlo v Českém Krumlově | 24. – 25. 1. 2014