WS: Historie a vývoj divadelního prostoru/ Barokní divadlo v Českém Krumlově, 24. – 25.1.2014

V posledním workshopu prvního semestru jsme se zaměřili na vývoj architektury a scénické techniky, včetně vnímání divadelního (časo)prostoru, dobový divadelní kolorit a žánrová specifika ve vztahu k době s Janou Návratovou. V sobotu proběhl výlet do barokního divadla v Českém Krumlově, kterým   prováděl PhDr. Pavel Slavko.

Termín: 24. – 25.1.2014

Lektor: Jana Návratová, PhDr. Pavel Slavko

Místo konání: Institut umění – Divadelní ústav, barokní divadlo v Českém Krumlově

  • Workshopy 2013/14, Workshopy