Pavel Slavko

WS: Historie: 9.  – 10. 1. 2015

WS: Historie a vývoj divadelního prostoru/ Barokní divadlo v Českém Krumlově