WS: Závěrečná práce: 12. – 14. 6. 2015

Závěrečná práce studentů kontinuálního programu Institutu Světelného Designu za semestr 2014/15. Poslední z workshopů poskytl možnost rekapitulovat svoje dosavadní technické a praktické dovednosti získané během neformálního studia. V reálných podmínkách realizovat svoje kreativní nápady ve spolupráci se studenty katedry pantomimy HAMU a konzervatoře Duncan Centre.

Vedle toho, prezentace ISD krátce představila svůj ideový základ a program pro Light-Spot, platformy pro setkání s významnými osobnostmi z oboru světelného designu s mezinárodním přesahem, která proběhla od 19. do 23. 6. 2015 paralelně s Pražským Quadriennale 2015 na Lodi Tajemství v centru Prahy.

Kontinuální program

Termín: 12. – 14. 6. 2015

Lektor: Tomáš Morávek

Místo konání: Duncan Centre

  • Workshopy 2014/15, Workshopy