WS: Světlo – tělo – prostor – pohyb, 15. – 17. 4. 2016

Světlo je často nejsilnější vizuální prvek v pohybovém představení. Zásadně ovlivňuje, jak bude tanečník i choreografie vypadat, vzbuzuje emoce, definuje prostor představení, tvoří tempo a rytmus inscenace.

Tento workshop se zaměří na propojování světla a akce na scéně, skrze improvizační přístup ve vztahu světlo – pohyb na vzájemný vztah operátora (designéra) a performera, jejich „napojení” a interakci při vytváření vizuality představení. Na principy dynamiky pohybu vůči světelným změnám a naopak.

Během workshopu se pokusíme zodpovědět následující otázky:
Může být světlo partnerem umělci na scéně?

Jak moc si má performer uvědomovat přítomnost světla?

Spoluvytváří světlo nějak prostor?

Workshop je určen jak pro tanečníky a choreografy, tak pro light designéry a techniky, je pořádán ve spolupráci se Studiem ALTA.
Lektorem bude Michael Simon, světelný designér, scénograf, režisér i choreograf.

Termín: 15. – 17. 4. 2016

pá: 17:00 – 21:00

so: 10:00 – 17:00, navazuje volně přístupná diskuse s Michaelem Simonem

ne: 10:00 – 18:00

Lektor: Michael Simon

Místo: Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7

Více informací na: info@svetelnydesign.cz, 775 208 268.


2.300,- / 1.800,-*

CZK

  • * sleva pro studenty a divadla


  • Workshopy 2015/16, Workshopy