Proces utváření světelného designu, 20. 6. 2015

Program dílny spočíval v hodnocení užitečnosti pohyblivých hlav v divadelní praxi. Porovnání posledních typů pohyblivých hlav se zařízeními starší generace. Srovnání pohyblivých hlav podle zdrojů a z toho vyplývajících konsekvencí. Rozbor jednotlivých funkcí pohyblivých hlav a jejich užití v divadelní praxi. Použití LED světel, porovnání konstrukčních řešení a
komparace s konvenčními světly.

Lektor: Daniel Tesař

Datum: 20.6. 2015
Místo: Loď Tajemství bratří Formanů

  • Workshopy 2014/15, Workshopy