Grid, 7.- 14.10. 2011

ISD ve spolupráci s CIANT připravily interaktivní světelnou instalaci pro festival Hybaj ho! v koridoru před prostorem Alta / Hala 30, kde se festival  v pátek 7.10. otevírá premiérou T. Morávka KUS. Autorem světelné instalace GRID je Michal Kříž, technicky ho podpořili studenti kontinuálního programu ISD.

Zadání

Zadáním projektu bylo pomocí světelné instalace oživit vstupní prostor  Studia Alta během  festivalu . Předmětná lokace – koridor před prostorem Alta,-  slouží mimo jiné jako servisní přístup okolních nájemců, bylo tedy třeba  zachovat průjezdnost prostoru.  Nedílnou součástí zadání bylo zajištění dobré viditelnosti v zadní části koridoru (kvůli výstavě fotografií  „In progress”). Světelná instalace tak musela respektovat prostorová omezení, komfort pohybu, a vzhledem k týdennímu trvání instalace i zabezpečení instalované techniky.

Koncepce

Bylo vytvořit rastr (matrici) z bodových světelných zdrojů umístěných pod stropem koridoru nasměrovaných kolmo k zemi, tak aby světelné stopy těchto zdrojů vytvořily na podlaze jakousi obdobu displeje. Matrice  světelných zdrojů nahoře a jejich světelné stopy na zemi pak vymezuje interaktivní prostor a také naplňuje princip instalace. Kamera umístěná nad středem tohoto prostoru snímá plochu podlahy a výsledný obraz je počítačově zpracován: Program analyzuje obraz a při narušení snímaného prostoru  (tj. při vstupu osoby) vyšle signál k zapnutí světelného zdroje v místě narušení. Pohybující objekt tak je následován světlem.

Vstupy

Bylo třeba zavěsit čtvercový rošt pro umístění bodových zdrojů  –  tento  nese 36 pinspotů (umístěných v rastru 6×6) a webkameru. Každý z bodových zdrojů musí být řízen samostatně, za použití 36 kanálové stmívací jednotky. Propojení  kamery a PC vede přes USB rozhraní. Obraz je zpracováván v grafickém programovacím prostředí vvvv, kde proběhne analýza obrazu, výpočet souřadnic narušení a následné vyslání hodnoty pro dmx kanál v daných souřadnicích rastru. Výstup je pomocí USB/DMX převodníku poslán do výkonových jednotek.

Realizace, kritické body

Hmotnost – přes nízkou váhu jednotlivých světelných zdrojů je celková zátěž závěsných bodů u stropu poměrně velká (36x světelný zdroj, 8x 3m železná tyč, 6x multikabel 6channels).
Délka USB kabelu  – signál z kamery do PC bylo třeba vést do vzdálenosti cca 15m, bylo proto nezbytné použít aktivní USB kabel.
Kvalita kamery – byla použita standardní web kamera, která má omezené možnosti korekcí (ostrost, kontrast, jas, framerate). Protože analýza obrazu, a tím funkčnost celé instalace, závisela především na kvalitě vstupního signálu, bylo nutné věnovat  dostatek času vytvoření optimálních světelných podmínek a také nastavení expozičních parametrů kamery.

Interaktivní světelná instalace, 7.-14.10. 2011 koridor před halou ALTA.

Realizační tým
Michal Kříž – koncepce, programování, instalace
Jan Rolník – instalace
Barbora Hudečková Herchlová – produkční podpora
Alois Pešek – technik

www.svetelnydesign.cz, www.ciant.cz

  • Instalace, osvětlení výstav, eventy