Heart

Pulzující světelná instalace oživující veřejný prostor má evokovat probuzené srdce budovy Nové scény Národního divadla. Na fasádě budovy architekta K. Pragera, kde donedávna působila (dnes již hostujcí)Laterna magika, můžete až do konce února 010 denně od 15,00 do 03,00h vidět tepající SRDCE, které odkazuje na kampaň k otevření Nové scény jako moderního, experimentálního prostoru Národního divadla. Instalace vznikla ve spolupráci ISD a NS (viz tisková zpráva Srdce NS ke stažení).
TV spot “Začínáme z gruntu” k zahájení činnosti NS pod vedením ND.

Zadání

Zadáním projektu bylo oživit venkovní fasádu budovy Nové scény ze strany do ulice Národní, a to v souladu s kampaní corporate image (u příležitosti otevření NS jako samosatného divadelního prostoru). Vizuálním cílem bylo roztepat srdce pod pláštěm NS – v části z netransparentních skleněných „obrazovek”, plánovaná expozice listopad 009 – leden 010 (min 12h provozu denně).

Koncepce

Základním vodítkem pro koncepční práce byla zkouška prosvícení ne zcela transparentních, vypouklých skleněných dlaždic (obrazovek) a zjištění, zdali je v reálných možnostech využít této varianty, nebo zdali je nutné pro světelný efekt nasvítit plášť NS zpředu, což by s sebou neslo další komplikace (umístění a výkon / příkon zdrojů, odraz světla, legislativa v rámci veřejného prostoru)

Vstupy

Obecně: veřejný prostor – doprava, komfort obyvatel, světelný smog veřejného osvětlení, dlouhodobá instalace, el. příkon, teploty
Na základě odzkoušenených vlastností proječního materiálu (obrazovky) volíme z hlediska omezení a komfortu v okolním veřejném prostoru variantuprosvícení pláště zevnitř.
Vzdálenost mezi vnitřním (nosné zdi) a vnějším (obrazovky) pláštěm budovy je malá, světelná stopa od zdoje k projekční ploše (obrazovky) má tedy omezený úhlový rozsah. Je nutné použít plošná svítidla, přestože intenzitou je převyšují bodová svítidla. Vzhledem k prostupnosti skleněných obrazovek je třebaznačného množství zdrojů.
Hledisko příkonu a životnosti světelých zdrojů vylučuje konvenční teplotní světelné zdroje, které by se neadekvátně zahřívaly samy a z malé vzdálenosti mohly poškodit i skleněnou obrazovku (kontrast teplo / chlad). Volíme tedy led flood s RGB diodami (řízení dmx signálem).
Abychom mohli při programování pulzů pracovat s intenzitami výsledného obrazce, je třeba jej rozdělit na několik segmentů – 3 soustředné okruhy.

Realizace, kritické body

Při celkové době expozice (cca 3měs.) je ekonomičtější světelné zdroje koupit, než je rentovat. Velmi omezené časové dimenze zadání-koncepce-realizace znamenalo operativní zajištění velkého počtu světelných zdrojů – dodávku potřebného počtu zdrojů zajistil Petr Voříšek (WD LUX) v rekordním čase.
Samotná instalace zdrojů vyžaduje použití nestandardních spojovacích materiálů, při instalaci je třeba postupovat naprosto systematicky, protože omezený manipulační protor nedovoluje opravovat (úhel, adresování) již osazené zdroje.
V dimenzích venkovní instalace je třeba počítat s několikanásobně delšími cestami kabelového vedení, což může vést ke ztrátám na proudu či signálu: je praktické proto eliminovat veškeré kabelové cesty. Vzhledem k volbě zdrojů (LED) není třeba silového el. vedení.
Instalační prostor zdrojů se nachází mezi vnějším a vnitřním pláštěm budovy, je zakrytý proti srážkám, ale exteriérový – tzn. velmi nízké teploty v zimním období. Úzký prostor mezi vnějším a vnitřním pláštěm však znamená kumulaci tepla, které zdoje emitují. Dochází tak k výraznýmteplotním změnám (min. a max. provozní teplota svítidla.) Střídání teplot a vlhkost vzduchu mohou přinést kondenzaci vodních kapek na zdrojích.
Sériové dmx zapojení zdrojů umožňuje pouze 8-9 jednotek v řetězci, signál proto zesiluje a rozděluje dmx splitter do 4 okruhů. Řídící systém musí fungovat plně automaticky (spuštění, provoz, vypnutí programu) – zvolili jsme tedy sw ovládání dmx namísto klasického osvětlovacího pultu. Tato sestava jednoduše ladit světelný program v závislosti na datu a denní době, vyrovná se s případnými nahodilými výpadky napájení v různých částech systémového řetězce a distribuce po budově.

Použitá technika

37x RGB led flood
kabeláž 230V, rozdvojky
DMX splitter (zesílení a rozdělení DMX signálu)
počítačová jednotka k řízení instalace -výstup do protokolu artnet
DMX adapter (embeded linux) – konvertuje protokol artnet na DMX
SW –  PureData a Apple Automator (řízení světelného programu, sledvání a diagnostika)

Realizační tým

Jan Beneš (koncepce, odborný technický dohled)
Jakub Hybler (sestava HW řídící jednotky, programování SW)
Filip Jiskra (koordinace, vedení technického týmu)
Matěj Beneš, Jakub Elstner, Matouš Růžička (technici instalace)
František Fabián (produkce, technické zajištění zkoušek)

FOTO:
Tomáš Lohin
Jakub Elstner
Filip Jiskra

Za technickou podporu děkujeme firmám WD LUX a zvuk-světlo.cz, technikům Nové scény. Poděkování patří i týmu Nové scény – Marii Strakové a Štěpánu Kubištovi.

Další informace: Divadelní noviny

  • Installations, Exhibition lighting, Events