Conference Lighting Design in the Czech Republic

Konference byla určena světelným / zvukovým/ video designérům, technikům, scénografům, produkčním, režisérům / choreografům a studentům, i všem se zájmem o obor.
O současnosti českého divadelního světelného designu debatovali renomovaní čeští profesionálové. Program se  věnoval současnému stavu oboru a jeho reflexi, představil aktuální problémy tvůrčí práce i sekundární podpory, technicko-technologické trendy a další témata.
Chtěli jsme nalézt odpovědi na otázky „jaká je situace světelného designu v ČR a jak ji zlepšit“.  Na tomto základě jsme chtěli dále efektivněji realizovat aktivity i podporu oborové platformy.


Účastníci konference:

Jana Návratová (Taneční zóna), Tomáš Žižka (DAMU, Mamapapa), Šárka Havlíčková (Motus o.s., OISTAT), Sodja Lotker (PQ), Daniela Pařízková (PQ, ČOSDAT o.s.), Petr Voříšek (WD LUX), Johanna-Mai Vihalem (ISD, designérka), Šimon Kočí (DAMU), Roman Berka (IIM), Pavel Dautovský (Státní opera Praha, designér), Daniel Tesař (WD LUX, designér), Jan Beneš (ISD, designér), Jakub Hybler (ISD, designér), Jan Rolník (ISD, TACE), Robert Janč (Farma v jeskyni, designér) a další.

Program konference Světelný design v ČR 2010

Pohled na současnost domácího světelného designu
– oceněné a zásadní projekty, tvůrčí osobnosti
– oborová publicistika
– srovnání podmínek v ČR a zahraničí (vzdělávání, kvalita, východiska, podmínky tvůrčí práce)
– mezioborové aktivity (instalace, veřejný prostor, architektura, PQ,)

Vzdělávání a komunikace v oboru
– stav oborového vzdělávání v ČR, dostupné studijní programy na VŠ
– workshopy, kurzy, alternativní programy
– vzdělávací aktivity ISD
– poznámky k terminologii (exkurz do problematiky oborového pojmosloví, poznámky k překladu)

Praxe světelného designéra, technika
– technické vybavení a plány divadel
– problematika technické produkce
– technika a technologie (zhodnocení, trendy)
– personalistika (představení databáze techniků)
– prostor pro otázky, diskuze

icon-diskette@2x

Tisková zpráva

  • Discussions, presentations, conferences