Prolight + Sound 2019

2.–5. dubna 2019 Veletrh osvětlovacích a zvukových technologií


Mezinárodní veletrh Prolight + Sound  prezentuje produkty a služby z oblasti techniky pro kulturní, společenské a sportovní události i ze sféry komunikační techniky, audiovizuálních produkcí a zábavy. Za svou historii se  Prolight + Sound postupně rozrostl do celosvětového rozměru představujícího špičku v oboru. Každoročně se po dobu čtyř dnů stává místem setkání vystavovatelů, obchodních návštěvníků, prodejců, obchodních zástupců a odborných uživatelů.

Obchodní návštěvníci, mezi kterými figurují provozovatelé kulturních, společenských a sportovních hal, projektanti, prodejci a obchodní zástupci, odborníci na zvuk, designéři osvětlení, jevištní designéři a studioví technici, poskytovatelé služeb pro kulturní, společenské a sportovní události a společnosti zabývající se výstavbou veletržních stánků, ti všichni se účastí tohoto veletrhu, aby se dověděli o nejnovějším technickém vývoji, výrobcích a službách. Nabídka vystavovaných exponátů je rozdělena na skupiny produktů: audiosystémy, osvětlovací systémy, komunikační techniku, divadelní a jevištní zařízení, sdělovací techniku, obrazovou komunikaci a systémovou integraci.

Prolight + Sound Media Systems je součástí veletrhu Prolight + Sound již pošesté a vhodně se tak doplňuje sortiment výrobků prezentovaných ve výstavních halách na Prolight + Sound. Vedle integrace sdělovacích prostředků a kompatibility technických systémů, hardwaru a softwaru se nyní klade větší důraz na obsah plochy displeje a zobrazovací desky, obrazovek a LED panelů.

Na venkovních plochách mohou návštěvníci zhlédnout praktické ukázky zařízení na Pro Stage a v zóně Concert Sound Area. Pro Stage bude nabízet ideální pohled na festivalovou scénu a budou na ní předváděny všechny významné aspekty otevřené scény od její výstavby, výbavy a výstroje, osvětlovacích systémů a přenosného místního rozhlasu až po bezpečnost scény tohoto druhu během fáze výstavby a za provozu. Mimoto je Pro Stage místem konání seminářů, workshopů, prezentací produktů a koncertů. Zóna Concert Sound Area dává vystavovatelům rozsáhlých systémů PA možnost předvést své produkty návštěvníkům za reálných podmínek.

Více info zde: http://www.messefrankfurt.cz/clanek/PROLIGHT-SOUND-2019