WS: Základy divadelního svícení | 1.-2. 4. 2017

24.3.2017 Aktuality

Termín: 1.-2. 4. 2017

Lektoři: Lukáš Valiska, Miloslav Švihla

Místo: Studio Hrdinů, Dukelských hrdinů 47, Praha 7

Cílem workshopu bylo osvojení základních dovedností a znalostí, které jsou potřeba pro práci se světlem v v divadelním prostředí. Skrze výklad a praktická cvičení získali účastníci základní vhled do elektrotechniky, přehled o typech divadelních svítidel, jejich vlastnostech a použití a naučí se celý světelný park kontrolovat ze světelného pultu.

Program:

1. DEN (09:00 – 17:00)

První den workshopu jsme se věnovali obecnému úvodu do elektřiny (elektrické napětí, elektrický proud, elektrický odpor, elektrický výkon, druhy elektrického napětí), účastníci byli seznámeni s druhy a typy elektrických zásuvek, dále elektrickému jištění, světelným zdrojům a základním druhům divadelních svítidel včetně ohlédnutí za vývojem osvětlovacích pultů a moving heads.

2. DEN (09:00-17:00)

Druhý den probíhala praktická část workshopu s ukázkami a cvičením.

Workshop byl uspořádán ve spolupráci se Studiem Hrdinů

fotoalbum z workshopu