WS: Možnosti a limity multifunkčních prostor z hlediska scénického osvětlení

Termín: 7.12.2019, 10:00 – 18:00 hod.

Lektor: Ondřej Růžička 

Místo: Volnočasové centrum H55 – multifunkční sál

Kurzovné: 1.100 Kč

Cena pro studenty denního studia JAMU, DAMU, HAMU, FAMU 550 Kč (studentská sleva pro omezený počet uchazečů).

  • Workshops 2018/19