SALON ČESKÉ SCÉNOGRAFIE 2017/2018

Datum a místo konání:
 
Salon české scénografie 2017/2018 je plánován ve dvou výstavních termínech:
 
Praha – 17. října – 7. listopadu 2017 ve 3. patře OD Kotva,
 
Brno – květen/červen 2018, Divadlo Reduta.
 
Salon české scénografie 2017 se uskuteční v poločase mezi 13. a 14. ročníkem mezinárodní výstavy Pražské Quadriennale scénografie a divadelního prostoru, a je tedy chápán jako oborová reflexe nejnovějších trendů v oblasti scénického výtvarnictví a zároveň jako svého druhu inventura české scénografie před dalším ročníkem PQ. Salon české scénografie 2017 je otevřen scénografům jakékoli národnosti a státní příslušnosti tvořícím pro divadla v České republice nebo scénografům české národnosti tvořícím pro zahraniční divadla pro divadla v ČR v období 2014-2017. Po výstavních termínech v ČR se uvažuje i o prezentaci v zahraničí.
 
Vystavující umělci:
 
Vladimír Houdek • Daniel Dvořák • Nitish Jain • Tereza Magnan • Marie Gourdain • Judita Mejstříková • Jana Preková • Karolína Srpková • Andrea Dudková • Andrea Mužíková • Jan Matýsek • Petra Goldflamová Štětinová • Richard Pešek jr. • Anna Chrtková • Irena Marečková • Dragan Stojčevski • Jan Machát • Sylva Marková • Tereza Špindlerová • Gabriela Prochazka • Simona Rybáková • Šimon Caban • Lucie Heřmánková • Matěj Sýkora • Eufrasio Lucena Muñoz
 
Salon české scénografie 2017 navazuje na oborovou přehlídku, kterou pořádal Institut umění – Divadelní ústav společně s českým střediskem Mezinárodní organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT) v minulosti pravidelně, naposledy v letech 2013/2014. Počátky zasahují do let 1977, 1981, 1986, 1989, kdy tyto přehlídky mapovaly stav českého scénického, kostýmního a loutkářského výtvarnictví v období mezi jednotlivými ročníky mezinárodní scénografické výstavy Pražské Quadriennale. Avšak první Salon české scénografie se konal v roce 1991 ve foyeru pražské Nové scény jako doprovodný program PQ‘ 91.
 

Jedná se o výstavu, jíž se mohou zúčastnit jak etablovaní scénografové a kostýmní výtvarníci, tak čerství absolventi či studenti uměleckých oborů. Salon je otevřenou výzvou pro všechny scénografy bez věkového či žánrového omezení (činoherní, hudební i loutkové divadlo, film, televize, site specific a další projekty na pomezí scénického a výtvarného počinu). Salon české scénografie jako takový je v současné době jedinou a největší národní oborovou přehlídkou a platformou pro výměnu intelektuálních, estetických a kulturních podnětů v oblasti současného scénického výtvarnictví. Kromě samotné možnosti prezentovat své dílo jinak než na divadelním jevišti a navázat oborovou komunikaci mimo akademickou půdu představuje Salon díky svým doprovodným akcím jedinečnou příležitost pro setkání přihlášených a různé diskusní formáty na téma současná česká scénografie a její národní i mezinárodní rozměr.

Salon české scénografie 2017, Praha

Doprovodné akce:

17.10. OD KOTVA

  • Vernisáž výstavy Salon české scénografie, 18:00
18. – 19.10. 
26.10. OD KOTVA
  • Workshop Tvorba edukačního programu
  • Komentovaná prohlídka s autory vystavovaných děl
3.11.
  • Sympozium: Poločas rozpadu 3.1: Podoby a proměny současné scénografie
4.11. OD KOTVA
  • Workshop Maska, kostým, scéna, 13:00

Koncepce: Česká organizace scénografů, divadelních architektů a techniků (ČOSDAT, z. s.), Institut umění – Divadelní ústav

Architekt výstavy: Matěj Sýkora 

Produkce: František Fabián, Zdena Rudolfová, Mirka Potůčková 

Odborné texty: Amálie Bulandrová, Tomáš Kubart 

Kontaktni osoba: Zdena Rudolfová, tel: 00420 739 926 422, email: zdena@svetelnydesign.cz

______________________________________________________________________________
               
         
            
______________________________________________________________________________
  • Salon české scénografie