SALON ČESKÉ A SLOVENSKÉ SCÉNOGRAFIE 2018

Místo: ND Reduta, Brno
Termín: 4. – 30. 5. 2018
Vernisáž výstavy:  4. května v 17.30 hod.

Doprovodný program:

Komentovaná prohlídka výstavy a budovy ND Brno Reduta 19.5. / 14,00
Poločas rozpadu 4.1 (mezinárodní sympozium) 25.5. / 11,00-16,30 tržnice brno
U-KAŽ (znak and) M-LUV 25.5. / 20,00 tržnice brno

Salon české a slovenské scénografie 2018 představuje díla českých a slovenských scénografů
a umožňuje jejich komplexní recepci a reflexi. Jedná se o platformu, díky které se mohou
setkat a svou tvorbu představit profesionálové i studenti scénografie v nejširším pojetí tohoto
pojmu (tj. zahrnuje zvukový a světelný design, kostýmní výtvarnictví, video-art a další).
Svým názvem tato specifická forma výstavy odkazuje na tzv. „francouzské Salony“ –
původně uzavřenou událost, které se mohli zúčastnit pouze vybraní umělci. Později se však
výstava osamostatnila – pod variovaným názvem „des Indépendents“ ji poprvé uspořádal
okruh kolem Odilona Redona roku 1884. Princip byl však od počátku zřejmý: dostat na jedno
místo aktivně tvořící umělce, aby návštěvníkům předvedli svá díla („utkali se“) a zároveň o
nich mohli mezi sebou komunikovat („setkali se“). K témuž cíli směřuje také ústřední
myšlenka Salonu české a slovenské scénografie 2018: chce ukázat scénografickou tvorbu
uplynulých čtyř let a zároveň být místem setkání jednotlivých tvůrců.

V pořadí již čtvrtá realizace projektu proběhne v květnu roku 2018 v prostorách Národního
divadla Reduta v Brně. Důležitou ambivalencí je skutečnost, že akce letos proběhne souběžně
a ve spolupráci s mezinárodním festivalem Divadelní svět Brno a bude tak nejen ve své
diskusní části otevřena umělcům z okolních zemí. Původní počet 27 autorů, kteří vystavovali
již na podzim roku 2017 v prostorách obchodního domu Kotva v Praze, bude v jarní edici
doplněn o autory slovenské a o další významné postavy české scénografie, které se z různých
důvodů první fáze Salonu neúčastnily.

Scénografická výstava Salon je zaměřena jak na profesionální, tak na širší odbornou
veřejnost, sledující dění v české a slovenské divadelní kultuře. Tedy na běžné divadelní
diváky stejně jako na odborníky a praktiky z oblasti scénických umění. Scénografická tvorba
je zde představena ve svých výstavních podobách, které jsou přirozeně odtrženy od svého
záměru a upotřebení: od divadla v nejširším slova smyslu. Jako nezbytnou součást výstavy tak
Salon 2018 koncipuje i diskusní setkání vystavujících umělců a „jejich“ teoretiků. Mnohými
doprovodnými akcemi se otevře širší škále zájemců: jedná se o komentované prohlídky,
workshopy, mezinárodní symposium a další. To vše v organizaci uskupení OSTAT,
ČOSDAT, a ve spolupráci se slovenským Divadelním ústavem Bratislava a spolkem
Prosceny.

Realizace výstavy a doprovodného programu:
Česká organizace scénografů, architektů a divadelních techniků

Produkce: František Fabián
Výkonná produkce: František Fabián, Mirka Potůčková, Martina Procházková, Zdena Rudolfová
Produkce zahraničí: Milena Dörnerová
Produkce SK: Viera Burešová, Naďa Šimunová,
Zuzana Šnircová
Kurátorská supervize: Amálie Bulandrová, Tomáš Kubart
Architekt: Matěj Sýkora
Instalace: studenti JAMU pod vedením Marie Jiráskové a Jany Prekové
Grafika: Alexandr Hudeček

vernisáž 4.5. 2018 / 17,30
výstava 5.-30.5. 2018 / 9,00-20,00
komentovaná prohlídka výstavy a budovy ND Brno Reduta 19.5. / 14,00
poločas rozpadu 4.1 (mezinárodní sympozium) 25.5. / 11,00-16,30 tržnice brno
U-KAŽ (znak and) M-LUV 25.5. / 20,00 tržnice brno

Výstavu a doprovodný program podpořily:
Statutární město Brno, Národní divadlo Brno Reduta, Institut umění – Divadelní ústav, Česko-německý fond budoucnosti, JAMU

 

 

 

VÝZVA: SCÉNOGRAFICKÉ SYMPOSIUM POLOČAS ROZPADU 4.1

  • Other, Salon české scénografie