NEVEŘEJNÝ WS: Světelný design tanečního představení – podzim

Čtyřdenní workshop ve spolupráci s Konzervatoří Duncan Centre – NEVEŘEJNÝ 

Termín: 23.-26.9.2019

Místo: Konzervatoř Duncan centre

Lektor: Pavel Kotlík, František Fabián

Asistent lektora: Ondřej Růžička

Cílem je připravit mladé choreografy a tanečníky na tvorbu světelného designu vlastních představení: získat vizuální světelné zkušenosti  (co světlo dělá) a osvojit si základní terminologický aparát (jak o světle mluvit), tak aby student byl schopný vymýšlet vlastní “světelné” vize a dokázal je realizovat ve spolupráci s designérem/osvětlovačem.

  • Workshops 2018/19