WS: Základy světelného designu: Scéna a pohyb

Lektor: Pavel Kotlík, Ondřej Kyncl

Termín: 6. – 7.  dubna  2020, dvoudenní workshop, 9:00 – 17:00 hod. oba dny

Choreografická spolupráce: Věrka Ondrašíková

Choreografie: Studenti 2. ročníku Katedry nonverbálního divadla AMU v Praze

Dílna pro začátečníky a mírně pokročilé

Cílem dílny je osvojit si dovednosti potřebné k navrhování světelného designu živých akcí.

Pomocí praktických cvičení získají účastníci nové světelně-vizuální zkušenosti, naučí se analyzovat světelnou složku představení, pojmenovat její klíčové vlastnosti a používat je k vytváření vlastních světelných vizí.

Kurzovné na oba dny: 2.500 Kč,
Cena pro studenty JAMU, DAMU, HAMU, FAMU 1.500 Kč.
 
Informace: zdena@svetelnydesign.cz
  • workshopy 2020