WS: Základy elektřiny: 23. – 24. 3. 2015

WORKSHOP: Základy elektřiny / Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice §4

Tématem prvního dne dílny bylo na jakém principu fungují stmívací jednotky, jak ideálně připravit elektrické rozvody v divadelním / nedivadelním prostoru, jak počítat výkon / příkon, podstata a důsledky Ohmův zákon a řada dalších témat z praxe, které zajímají světelné designéry.

Druhý den  byl především věnován bezpečnosti práce a školení vyhlášky 50.  Výsledkem bylo osvědčení o způsobilosti §4.

Speciální program

Termín: 23. – 24. 3. 2015

Lektor: Vilém Černý

Místo konání: Institut umění – Divadelní ústav

  • Workshopy 2014/15, Workshopy