WS: ZLOMVAZ | SVĚTLO, PROSTOR A ČAS

Lektor: Tomáš Morávek

Termín: 2. – 3. 5. 2018

Čas: 10:00 – 16:00 oba dny

Místo: DAMU

Světelná dílna v rámci festivalu Zlomvaz.

Dvoudenní workshop bude zaměřen na práci se světlem v prostoru studia DAMU a modelu
studia.
Během dílny budeme pracovat s omezeným množstvím světelné techniky, která ale nabízí
širokou řadu možností. K tomu nám poslouží tři základní světelné zdroje: PAR 64 (CP
60/61/62), profil (26°/36°/50°) a flood light (asymetrické a symetrické).
Díky cvičením a různým experimentům mohou účastníci získat přehled o základních
světelných zdrojích používaných v divadle, samostatně s nimi pracovat a vyzkoušet si v praxi
pravidlo „když víš co chceš, dostupnými prostředky toho vždy dosáhneš“.
Tomáš Morávek spoluracuje na řadě různorodých projektů od sitespecific, tanečních
improvizací, světelných instalací, až po konzultaci rekonstrukcí kulturních center a
technickou koordinaci divadelních festivalů. V životě je pro něj důležité se neustále
vzdělávat, ale zároveň sám pomáhá s přípravou edukačních projektů v Čechách, na Slovensku
ale i v zahraničí.
Světlo není pro něj jenom pracovní náplní. Je neustále fascinován jeho možnostmi, které
dokážou vytvářet specifické atmosféry, přenášet diváka nebo na scéně vystavět komplexní
interiér.
Podmínkou dílny je že účastníci zůstávají po celou dobu. Lektor má možnost po dva dny
pracovat intenzivně se skupinou. Skupina je složena maximálně z 12 účastníků.

Workshop je určen především pro studenty DAMU

Registrace přes GoOUT pod tímto odkazem.

  • Workshopy 2017/18, Workshopy