WS: Zdroj Světla / Světelné zdroje, 9.- 11.9. 2011

Úvodní workshop kontinuálního programu na téma Zdroj světla – Světelné zdroje představí základní jednotky scénického osvětlovacího systému, světelné zdroje konvenční i inteligentní. Lektoři Jakub Hybler a Johanna-Mai Vihalem (EST) se zaměřili na práci s kvalitou a kvantitou světla vzhledem k dostupným světelným zdrojům.

Workshop byl veden v češtině a angličtině.

Lektoři: Jakub Hybler a Johanna-Mai Vihalem (EST)

  • Workshopy 2011/12, Workshopy