WS: Základy elektřiny / Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice §4, 2. – 3. 3. 2016

Termín: 2. – 3. 3. 2016, vždy 9:30 – 16:00
Lektor: Vilém Černý
Místo: Studio Truhlárna, Rokycanova 33, Praha 3

První den dílny byl zaměřen na bezpečnost práce a školení vyhlášky 50/1978. Na konci dne měli účastníci možnost složit test a získat tak kvalifikaci dle §4 této vyhlášky (v ceně workshopu), nebo získat / obnovit kvalifikaci dle §5, pokud splňovali ostatní podmínky.
V druhém dni účastníci obdrželi osvědčení a dozvěděli se, na jakém principu fungují stmívací jednotky, jak ideálně připravit elektrické rozvody v divadelním / nedivadelním prostoru, jak počítat výkon / příkon a řadu dalších témat z praxe.

  • Workshopy 2015/16, Workshopy