WS: Základy elektřiny, 17. – 19.10.2014

WORKSHOP: Základy elektřiny / Úhel světla, odraz světla

V krátkém úvodu do základů elektřiny byly probrány především technické vlastnosti el. proudu, výpočet odběru el. proudu a základní el. zásuvky, jejich připojení a jištění. Touto lekcí provázel Vilém Černý v Divadelním ústavu.

Druhou částí workshopu, která bude probíhal v sobotu a v neděli v Duncan Centru, provázel Jan Beneš.

Jak ovlivňuje úhel, ze kterého je akce na jevišti nasvícena to, jak je vnímána z pohledu diváka? Jak lze  najít správný úhel světla pro různé situace a vymyslet správné situace pro různé úhly násvitu? Světlo jako scénický prvek, určující prostor a atmosféru dění na jevišti.

Celý workshop byl tvořen převážně z praktických cvičení, která uvedly účastníky do kreativního procesu spolupráce performera a světelného designéra při tvorbě divadelního představení.

Účastníci se podívali na světlo a zkusili o něm přemýšlet z jiného úhlu.

Klíčová témata: úhel / pozice / závěsný bod, terminologie orientace v prostoru, hlediska žánru (ws na tanec = vidět málo či fragmety, činohra = foh strong, alterna = divnost jako modus operandi)…

Kontinuální program

Termín: 17. – 19.10.2014

Prostor: Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, Duncan Centre, Branická 41, Praha 4

Lektor: Vilém ČernýJan Beneš,

  • Workshopy 2014/15, Workshopy