WS: Základní principy, 12. – 14. 12. 2014

Základní principy osvětlovacích pultů / Moving heads

Čtvrtá dílna z cyklu kontinuálních workshopů nastínila téma  „Základní principy světelných pultů a Moving heads‘‘.

Česká divadla jsou vybavena různými typy světelných pultů. Není však možné v krátkém časovém horizontu pochopit jednotlivé systémy. Dílna  však byla zaměřena na vysvětlení základních principů a především terminologie jako například: patch, cue, chase, time line, univers, dmx, crossfade, fader, sub master, grand master, flash, atd…

Moving heads nebo také inteligentní světla jsou druh svítidel, která mají širokou paletu vlastností a nabízí mimořádně komplexní řadu efektů. Podstatné je především chápat, do jakých kategorii se dělí, jaké funkce nejčastěji výrobci světel integrují a jak se ovládají.

Workshop byl veden převážně formou cvičení, která uvedly účastníky do situací, ve kterých měli možnost pochopit flexibilitu a rychlost ovládání vybraných světelných zařízení.

Kontinuální program

Termín: 12. – 14. 12. 2014

Lektor: Lukáš Valiska, Jan Šuškleb

Operátor: Michal Kříž, Jan Dörner

Místo konání: Institut umění – Divadelní ústav, Studio Alta

Foto: Karolina Chlíbcová, Katarína Ďuricová

  • Workshopy 2014/15, Workshopy