WS: Úhel světla / akce na jevišti, 14. – 16.10. 2011

Světelně designérská dílna pro studenty a mladé profesionály pracující v oborech scénografie, choreografie, režie divadelních produkcí a v technicky orientovaných specializacích.

Dílna, ve které jsme se  snažili ukázat akci na jevišti nasvícenou ze “správného” úhlu. Jak ovlivňuje úhel ze kterého je akce na jevišti nasvícená to, jak je vnímaná z pohledu diváka? Pokusili jsme se najít správný úhel světla pro různé situace a vymyslet správné situace pro různé úhly násvitu…

Celý workshop byl tvořen převážně z praktických cvičení, které uvedli účastníky do kreativního procesu spolupráce performera a světelného designéra při tvorbě divadelního (tanečního) představení.

Termín: 14. – 16.10.2011

Prostor: Duncan Centre, Branická 145/41, Praha 4

Lektor: Jan Beneš

  • Workshopy 2011/12, Workshopy