WS: Světlo v sitespecific prostoru / akci, 22.-24. 7. 2010

Dvoudenní workshop k práci se světlem, světelným designem v sitespecific prostoru.

Sitespecific prostředí – místo, které není primárně určeno k dramatickým akcím, má svého genia loci a charakteristickou funkci: světelná instalace vycházející z estetické, užitné či historické kvality místa posouvá hranice vnímaní daného prostoru.

Prázdná (k rekonstrukci připravená) členitá galerie, je silným tématem pro světelný design, který může akcentovat, kontrastovat, analyzovat či syntetizovat nové významy v množství již přítomných znaků, momentálně však paradoxně nekontextuálních, ve stavu nesplněného očekávání, nefunkčních, mrtvých nebo spočívajících.

Workshop světelného designu v galerii Domu U Jonáše jsme přinesli ve spolupráci s o.s. Terra Madoda a Východočeskou galerií Pardubice v rámci Laboratoře no. 50 – týdenního tvůrčí dílny oživování a poznávání prostoru prostřednictvím hlasu – dechu – slova – těla – pohybu – obrazu – světla.

Workshop se pokusil navázat na dílny J. Folvarčného, R. Ahmed, R. Kudláčka a vytvořit pro ně v prostorách odinstalované galerie jedinečnou atmosféru, jako linii odhalující jinou tvář důvěrně známého Domu U Jonáše.

22.-24.7. 2010

galerie Dům U Jonáše

Pardubice

  • Workshopy 2009/10, Workshopy