WS: Světlo / Scéna, 7.-9.1. 2011

Workshop se zabýval prostorem jako scénou a světlem jako stěžejní scénografií. Dílčími tématy byli modelování prostoru světlem, funkce a barva objektu na scéně, dimenze prostoru, dramaturgie světelných změn.

Program ws:

7.1. 15-20h divadlo PONEC, D. Tesař

8.1. 10-18h divadlo PONEC, D. Tesař

9.1. 10-12h Divadlo v Dlouhé, J. Dörner, 13-18h divadlo PONEC, D. Tesař

Prezentace realizací (nákresy scén, návrhy scén, plány světel, fotografie z představení)

Seminář Světlo – Scéna (práce se scénou a scénografií při přípravě větších divadelních projektů, eventuálně ukázka 3D modelování)

Praktická cvičení – Black French Box (+ cykloráma), práce s inteligentními světly (Spot, LED), HMI, RGB zářivky, strip rampy. Tvorba světelných změn, dynamika, dramaturgie, odbavování.

Lektor: Daniel Tesař (Jan Dörner)
Místo: divadlo Ponec
Datum:7. – 9. 1. 2011
Počet účastníku 3 x 12

  • Workshopy 2010/11, Workshopy