WS: TECHNICKÝ TRÉNINK – MATURITY DUNCAN CENTRE

Termín: 17. – 26. 4. 2018

Místo: Duncan centre

Workshop je určen pro studenty konzervatoře Duncen centre.

Účastníci workshopu se přímo v praxi při osvětlování koncertů maturitních ročníků Konzervatoře Duncan centre seznámí s organizací práce, technicko-dramaturgickým plněním a tvorbou světelného designu pro závěrečné taneční choreografie. Výsledné realizace budou odprezentovány při slavnostním uvedení koncertů, volně přístupné veřejnosti.

Konzervatoř Duncan centre, zařazena do sítě státních škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je šestiletá taneční konzervatoř zaměřená na současný tanec. Výukový program konzervatoře je postaven tak, aby její absolventi byli připraveni uplatnit se jako profesionálové v oblasti tance a to ve všech směrech, které současný tanec nabízí. Připravuje žáky především na profesi tanečního interpreta, choreografa a tanečního pedagoga. Po šestiletém studiu zakončeném absolutoriem získává absolvent diplom Diplomovaný specialista. Součástí šestiletého studia je státní maturita, kterou žák může složit po prvních čtyřech letech studia.

  • Workshopy 2017/18, Workshopy