WS: Světlo – Akce, 29.11. – 1.12. 2013

Dílna se zaměřila na kontext světla a akce na scéně – koncepci světelného řešení pro živé svícení a improvizace, na vzájemný vztah operátora a performera, jejich „napojení”, citlivou interakci a na principy dynamiky pohybu vůči světelným změnám či naopak. Lektorský přístup se orientoval více na pozici operátora živého představení jakožto empatického spolutvůrce divadelního prožitku, jehož je součástí, spíše než na technické aspekty práce, které jsou jen prostředkem vlastní, do jisté míry improvizační, hry světel.

Termín: 29.11. – 1.12.2013

Lektor: Svante Grogarn (SWE)

Místo konání: Konzervatoř Duncan centre

Foto Marie Svobodová

  • Workshopy 2013/14, Workshopy