WS: Světlo / Akce, 8.-10.4. 2011

Dílna se soustřeďovala na pohyb a hereckou akci jako impulz k dramatické změně, sledování performera (dýchání světel), na význam světelného designu, coby “storyteller”, na výhody /nevýhody světel ovládaných živě / programem, na používání nestandardních světelných zdrojů.

Dílna zaměřená na kontext světelného designu a akce na scéně pod vedením švédského designéra, režiséra a lektora Svante Grogarna proběhla v rámci festivalu Česká taneční platforma, kde je S. Grogarn mimo jiné hlavním porotcem Ceny za světelný design 2011.

Ve spolupráci se studenty Konzervatoře Duncan Centre Grogarn představil principy interakce pohybu na scéně a dynamiky světelných změn, jejich kontinuitu v rámci představení s ohledem na dramaturgii, efektivní technický setup a zejména improvizační přístup ve vztahu světla – akce.
Poslední třetina každého dne workshopu byla věnována přípravě závěrečné ročníkové práce studentů ISD – Lighting Guerilla (pod vedením F. Fabiána).

Lektor: Svante Grogarn
Místo: Duncan Centre
Datum: 8. – 10. 4.2011
Počet účastníků: 3 x 20

  • Workshopy 2010/11, Workshopy