WS: SVĚTELNÝ DESIGN TANEČNÍHO PŘEDSTAVENÍ – JARNÍ ČÁST

Termín: 14. – 25. 5. 2018

Místo: Duncan centre

UZAVŘENÝ WORKSHOP

Druhá část workshopu je navazující na podzimní část, workshop je určen téměř výhradně studentům 5. ročníku konzervatoře Duncan Centre.

Intenzivní technický trénink – studenti se budou podílet na vytváření vizuálního designu absolventských představení studentů 6. ročníku Konzervatoře Duncan Centre.

Cílem bude připravit se na práci na světelném designu vlastního absolventského představení, které účastníky – tanečníky a choreografy –  čeká v příštím roce. Výsledné realizace budou slavnostně odprezentovány  při slavnostním uvedení koncertů, které bude volně přístupné veřejnosti.

Konzervatoř Duncan centre, zařazena do sítě státních škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, je šestiletá taneční konzervatoř zaměřená na současný tanec. Výukový program konzervatoře je postaven tak, aby její absolventi byli připraveni uplatnit se jako profesionálové v oblasti tance a to ve všech směrech, které současný tanec nabízí. Připravuje žáky především na profesi tanečního interpreta, choreografa a tanečního pedagoga. Po šestiletém studiu zakončeném absolutoriem získává absolvent diplom Diplomovaný specialista. Součástí šestiletého studia je státní maturita, kterou žák může složit po prvních čtyřech letech studia.

  • Workshopy 2017/18, Workshopy