WS: Světelný design od konceptu k realizaci, 27. – 29. 5. 2011

Tří denní dílna se studenty kontinuálního studia byla zaměřena na celý proces při vzniku světelného designu.

Lektor: Vincent Longuemare
Místo: Alfred ve dvoře
Datum: 27. – 29. 5. 2011
Počet účastníku 3 x 15 osob

  • Workshopy 2010/11, Workshopy