WS: Prostor světla, 3. 6 + 7. 6. 2010

Prostor světla – veřejný prostor jako světelné prostředí

Seminář o světle ve veřejném prostoru, jeho funkční a estetické úloze, přesazích k umělecké instalaci a site specific aktivitám.

Pardubice – Divadlo 29 (OFFCITY_WORKSHOP), čtvrtek 3. června + pondělí 7. června, 18:00 – 22:00

Design – Architektura – Energie – Genius loci – Světlo – Stín – Smog

Světlo provází člověka od nepaměti jako nezastupitelný prvek interakce se světem. Vedle jeho základní praktické funkce se brzy stalo estetizujícím nástrojem ve specifických oblastech lidské kultury, zásadně pak v urbanizované městské krajině.

Světlo formuje prostor a objekty v něm, artikuluje dimenze a charakter – atmosféru viditelného, přisuzuje jim sémantickou rovinu (funkční, estetickou, uměleckou) a je tak specifickým výrazovým prostředkem. Podívejte se na město v jiném světle.

Seminář vedli lektoři Institutu světelného designu  – Pavla Beranová, Jakub Hybler

Více info: http://www.offcity.cz/w-2–prostor-svetla/

  • Workshopy 2009/10, Workshopy