WS: Zlomvaz | Světelný design – světlo, prostor a čas

Lektor: Tomáš Morávek

Termín: 4. – 5. 5. 2017

Místo: DAMU

Intenzivní dvoudenní workshop bude zaměřen na práci se světlem v divadelním prostředí s divadelními i nedivadelními prostředky. Díky cvičením a různorodým experimentům můžou účastníci získat nové informace o vlastnostech základních světelných zdrojů používaných v divadle, jak s nimi vytvářet rozdílné atmosféry a světlem přenášet diváky v čase.

Tomáš Morávek spoluracuje na řadě různorodých projektů od sitespecific, tanečních improvizací, světelných instalací, až po konzultaci rekonstrukcí kulturních center a technickou koordinaci divadelních festivalů. V životě je pro něj důležité se neustále vzdělávat, ale zároveň sám pomáhá s přípravou edukačních projektů v Čechách, na Slovensku i v zahraničí.

Světlo pro něj není jenom pracovní náplní. Je neustále fascinován jeho možnostmi, které dokážou vytvořit specifické atmosféry nebo na scéně vystavět celý interiér.

Podmínkou dílny je, že účastníci zůstávají po celou dobu. Lektor má možnost po dva dny pracovat intenzivně se skupinou. Skupina je složena maximálně z 12 tak, aby se dálo pracovat ve dvou až čtyřech skupinách.

Zlomvaz 2017

  • Workshopy 2016/17