WS: Organizace práce / Rigging / Exkurze po divadlech: 6. – 8. 2. 2015

Práce v divadle je založena na komunikaci a kooperaci řady technických a uměleckých složek. Chápání tohoto mechanizmu je jedním ze základních předpokladů k dobré realizaci divadelního představení.

Páteční lekcí vedl Petr Voříšek.

Rigging a systém distribuce elektřiny – dva nejdůležitější aspekty jakéhokoli světelného parku. Účelem závěsných systémů je zabezpečit konvenčním způsobem strukturu bodů, na kterou je možno zavěsit zařízení potřebná pro produkci – jako jsou světla, zvuk, video, scénické prvky a jiná zařízení.

Pohyb v takovém prostředí vyžaduje profesionální posádku, která velmi často nese zodpovědnost za životy účinkujících a diváků, kteří se pohybují v bezprostřední blízkosti ve výšce ukotvených předmětů. Znalost různých typů materiálů a jejich maximální nosnost je tedy nezbytná.

Exkurze

Tři rozdílné pražské divadelní scény vzniklé v rozdílných dobách a určené pro různé typy divadelních inscenací. Jaké jsou technické specifikace, jaký je systém práce, možnosti transportu materiálu, skladování dekorací, zázemí pro účinkující, technický personál, obecenstvo atd.?

Státní opera Praha – velká operní scéna z roku 1888 s bohatou historií.

Divadlo ABC – historie divadelního sálu se začala psát v sezóně 1929/30 v nově vzniklém domě U Nováků ve Vodičkově ulici.

Divadlo Ponec – otevřeno v roce 2001 po rekonstrukci budovy z roku 1910. Tato nová scéna určená především pro prezentaci současného tance zaplnila jedno z chybějících míst na divadelní mapě hlavního města.

Součástí exkurze divadla Ponec bylo i taneční představení Orbis Pictus skupiny NANOHACH se světelným designem Jana Komárka.

  • Workshopy 2014/15, Workshopy