WS: Myslet světlem, 4. – 6. 9. 2009

Workshop s osvětlovací (zvukovou a vizualizační) technikou v site specific areálu bývalého vojenského prostoru Milovice účastníkúm představil základy používání techniky, principy kreativního používání dostupné techniky v aktuálních podmínkách a umožnil jim vyzkoušet si tvůrčí, koncepční práci se světlem (zvukem, obrazem). Workshop se konal v rámci programu Freeze Festu – nekomerčního free festivalu kultury všech žánrů, 4.-6.9. 2009.

Lektoři přizpůsobili workshop konkrétním požadavkům či dispozicím skupiny – bylo  možné pracovat na konkrétním zadání, procházet variace zadání a realizace s různým přístupem, spontánní instalací osadit prostor a analyzovat výsledek, nebo pro pokročilejší účastníky připravit seminář k související problematice (logistika, technická produkce, žánrová problematika světelného designu…). Workshop byl otevřen účastníkům Freeze Festu, zároveň byl přijímacím workshopem do studijních programů pro následující rok.

Světlo v site specific podmínkách působí (ať již samostatně, či v symbióze s performance, nebo výtvarnou instalací) jako dynamický prvek ve zdánlivě statické krajině (prostoru). Prostřednictvím světla, tmy, stínu a jejich kombinací – dramaturgickou výstavbou, interpretuje formální stránky prostředí či akcentuje historický vývoj, kontext v dramatickou akci. Promyšlená světelné instalace se může stát vypravěčem příběhu, zprostředkovatelem emoce nebo estetizujícím činitelem.

Myslete světlem!

Institut světelného designu (ISD) chtělo tímto workshopem představit světlo nejen jako nedílnou složku každodenního života, ale i jako specifický výrazový prostředek (nejen) v uměleckém tvůrčím procesu. Dílna si kladla za cíl v širším významu oživit schematické, opakující se principy světelného designu u nás, otevřít problematiku širší veřejnosti a – v souladu s filozofií a dalšími aktivitami ISD – ustanovit platformu pro obor světelného (zvukového, vizualizačního) designu v ČR.

Lektoři workshopu: Jan Beneš, František Fabián

  • Workshopy 2009/10, Workshopy