WS: Lighting Design for Devised and Object Theatre | 1.-2. 3. 2017

Lektoři: František Fabián, Jiří Šmirk

Termín: 1.-2. 3. 2017

Místo: DAMU, DISK

Workshop na základy práce se světlem a tvorbu světelné dramaturgie / režie pro autorské a objektové / loutkové divadlo. Úvod workshopu se bude věnovat základním technickým prostředkům a práci s nimi, představí možné způsoby dokumentace pro další reprízování a dotkne se práce s barevnými korekcemi, barvami a jejich mícháním.

Druhá část se zaměří na světlo v prostoru a formování scény, dále na architektonické a provozní limity dané scény či hracího prostoru i souvislost s hereckou akcí.

V poslední části workshopu účastníci využijí dosavadní poznatky k vlastní kreativní práci se světlem, tvorbu světelné koncepce a vytváření vlastního světelného jazyka/metafory. Timing a dynamiku světelných změn, světelnou režii, pak zpracují do sekvence či prostředí vhodného pro odbavení konkrétního jevištního tvaru.

/ENG/

Workshop is focused on basic principles of light, lighting design and creation of direction/dramaturgy of lighting, especially in the devised and object theatre.

First part of the workshop introduces basic sum of know-how about technical equipment and its control, ways to document lighting design for continually running the show and work with colour corrections, colours and colour mixing.

Second part is dedicated to light in the space, shaping the theatre environment, architectural and local limitations of venues and relations to the actor/action.

In the final part participants will use gained experience to develop their own light dramaturgy, ideas for lighting design and internal metaphorical language. This lighting principles will be turned, through timing and dynamic of changes, to the sequence of light „cues“ in lighting console or other user interface suitable for running the show.

  • Workshopy, Workshopy 2016/17