WS: LIGHT NOW, 9.-13. 5. 2016

Termín: 9.-13. 5. 2016

Lektoři: Laura Murguía Sánchez, Richard Loskot, Jan K. Rolník, František Fabián, Jiří Grauer

Místo: Kaple na Křížové hoře, Café Páral / Český Krumlov

Studio ALTA, (A)VOID Gallery / Praha

Workshop na architektonické svícení pro studenty indické CEPT University. V prvním dnu byli studenti seznámeni se základními typy světelných zdrojů, s funkcí světla (barva, teplota chromatičnosti, úhel), vnímáním lidského oka, problematikou architektonického svícení včetně legislativy a bezpečnosti práce. Přednášku uzavírala procházka po Praze zaměřená na osvětlení budov s odborným výkladem Laury M. Sánchez a Františka Fabiána.

Druhého dne se studenti přesunuli do Českého Krumlova, kde se věnovali zejména obhlídce prostoru kaple na Křížové hoře, kde pod vedením Laury M. Sánchez vytvářeli návrhy světelného řešení objektu zaměřeného na snahu o jednotnou myšlenku a harmonii násvitu. Studenti byli také seznámeni s konkrétní technikou, která jim bude k násvitu kaple k dispozici.

Třetí den se již studenti rozdělili do dvou skupin, každé se ujal jeden z lektorů. První skupina s Laurou M. Sánchez realizovala násvit kaple podle svého světelného plánu. Druhá skupina navštívila otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kde je Jiří Grauer seznámil s historií točny, jejími specifiky a ukázal jim ji v praxi. Následně měl Jan K. Rolník přednášku o festivalech světla po celém světě, Light Artu a světelných objektech. Odpoledne již studenti vytvářeli světelné objekty pod vedením Richarda Loskota. Výsledky jejich prací byly vystaveny na nábřeží.

Čtvrtý den se skupiny vyměnily a absolvovaly stejný program.

Pátý a závěrečný den workshopu se studenti vrátli do Prahy, kde se na lodi (A)VOID Gallery konala závěrečná ceremonie s předáním diplomů za účasti lektorů, profesorů z CEPT University a velvyslanců Indické ambasády v ČR.

  • Workshopy 2015/16, Workshopy