WS: Krajina světla, 17. – 22.9. 2012

Skupina účastníků se zabývala výzkumem historického a kulturního rázu krajiny kolem jejího ohniska – Valdštejnské lodžie. Návazně zpracovala své dojmy a poznatky do světelné instalace, která byla veřejnosti prezentována v den podzimní rovnodennosti 22.9. přímo ve Valdštejsnké lodžii v Jičíně za hudebního doprovodu Tomáše Vtípila.

Od 17. do 22.9. se v unikátním prostoru Valdštejnské lodžie v Jičíně, uprostřed barokní komponované krajiny, uskutečnila mezinárodní residenční dílna, organizovaná v rámci projektu Development of new art (DNA) ve spolupráci

Nové sítě o.s.,

Institutu světelného designu

a Lodžie o.s.

Úvodem k dílně byla  komentovaná návštěva pražské Valdštejské zahrady, která se svou Salou Terrenou je stejně urbanisticky a architektonicky komponována v rámci pražské zástavby.

Lektoři dílny:

Mgr. Jaromír Gottlieb

Hynek Zlatník

Jiří Vydra

František Fabián

Katarína Ďuricová

Radek Pytelka

Foto Minna Heikkilä

  • Workshopy 2012/13, Workshopy