WS: Film, média, řízení, 13.-14.11. 2010

Tento dvoudenní specializovaný workshop k problematice koncepce, tvorby, technického řešení a odbavení filmu/videa v živém umění proběhl  13.-14.11. 2010 v Institutu intermédií (FEL ČVUT) pod vedením Jakuba Hyblera a jeho hostů.

Bodový koncept

  1. odskok do historie – od stínového divadla k Laterně Magice v Čechách
  1. záznamová média – principy záznamu a související technologie (Médium a médium)
  1. projekční technika – přehled zařízení a postupů (technika a medium)
  1. mediaservery – přehled aktuálních mediaserverů (rozvedení principů mediaserveru a jeho aktuální formy)
  1. řízení – principy řízení, protokoly, nástroje (od suché teorie ke gejzíru řešení)
  1. systém – chápání všech prvků v rámci celku (od přípravy koncepce k funkčnímu celku)

Termín: 13.-14.11. 2010

Institut intermédií (FEL ČVUT)

Lektor: Jakub Hybler

  • Workshopy 2010/11, Workshopy