WS: Dokumentace / Barva světla, 21. – 23. 11. 2014

Dokumentace / Barva světla

Třetí dílna z cyklu kontinuálních workshopů byla opět sestavná ze dvou částí.

První část, kterou provázel Lukáš Valiska, byla věnovaná problematice touring managementu a technické dokumentaci. Toto téma je značně rozsáhlé. Především se účastníci soustředili na základy a to jak zaznamenávat do světelného plánu, jak vytvořit technický rider, probrali principy komunikace technických požadavků, adaptace původního plánu do konkrétních podmínek a taky se soustředili na turné jako komplexní soubor informací a úkolů, na které se nesmí zapomenout.

Téma barevnosti světla je od pradávna klíčem k pochopení světla jako matérie toku. Po staletí se řada fyziků (I. Newton) a filozofů (J. W. Goethe) tímto tématem zabývali. Účastníci se pokusili pochopit princip světla s ohledem na barvu objektu v něm, dramaturgii a režii dramatického celku, skládání a míchání barev při použití základních divadelních světelných zdrojů i RGB zdrojů. Charakteristiky různých prostorů a jejich vliv na podání barvy.

Tématem „Barva světla“ účastníky provedl francouzský designér Laurent Schneegans. V teoretické části se soustředili na teplotu chromatičnosti, color rendering, rozdíly mezi zdroji – tungsten, výbojka, LED a jejich vlastnosti, primární a komplementární barvy, aditivní a subtraktivní míchaní barev. O barvě světla je možné diskutovat i na základě daných okolností a to například s ohledem na barvu objektu, výběr světelného zdroje, charakteristiky prostoru (black box, white box), intenzitu. Praktická část se soustředila na skládání a míchání barev, dramaturgii a režii dramatického celku a vytvoření barevně i koncepčně koherentního světelného design pro předvedenou choreografii.

Kontinuální program

Termín: 21. – 23. 11. 2014

Prostor: Divadelní ústav – institut umění, Institut Intermédií

Lektor: Lukáš Valiska, Laurent Schneegans (FR)

 

  • Workshopy 2014/15, Workshopy