WS: Bezpečnost práce, 19. – 21.9.2014

První z workshopu kontinuálního programu byl zaměřen na základní bezpečnost práce a světelné zdroje, proběhl v rámci festivalu Malá inventura Jičín. Lektory workshopu byli Jan Dörner a František Fabián.

Uvažujme o žárovce jako o světelném zdroji – to, co svítí. Šasí, svítidlo či světlomet vnímejme jako zdroj světla – to, odkud se světlo šíří, jak a proč. Obojí ponechme stranou – co vidíme jako produkt? Nic. Můžeme vidět jen dopady světla. Předmětem workshopu bylo zkoumat primárně kvalitativní versus kvantitativní aspekty světelných zdrojů tungsten, výbojka, zářivka, LED (ad.) a konstrukční řešení zdrojů světla. Předmětem workshopu byla dovednost mluvit o světle, chápat jej. Předmětem workshopu bylo pochopení primárních vlastností světla, nikoliv jen světelných / zdrojů / světla. Jen tak jsme schopni se v nich orientovat.

Poznatky pak můžeme zúročit v praxi – svícení na více než vděčné objekty historické i architektonické hodnoty, kde se téměř nemůžeme nestrefit. Ale přece jen – víme, co děláme? Typ světelného zdroje, pozice a umístění zdroje světla, záměr v násvitu? Okolní světelné a technické podmínky?

Klíčová témata: terminologie technická, terminologie sémantická, kvalita světla, kvantita světla, základní charakteristiky světla (sv. zdroj a zdroj světla – způsob emise světla a způsob distribuce světla) – typologie zdrojů, modifikace kvality / kvantity, optika (něco málo), sitespecific, event, architektura.

Kontinuální program

Termín: 19. – 21.9.2014

Prostor: Valdštejnská lodžie, Jičín

Lektor: Jan Dörner, František Fabián

 

  • Workshopy 2014/15, Workshopy