WS: Video v rukou světelného designéra, 20. – 22. 11. 2015

Na podzim přichystal Institut světelného designu minicyklus dvou workshopů na téma videa a jeho použití v živém představení.  Workshop byl zacílen na začínající videoumělce, technology a všechny ty, kteří mají zájem odbavovat, tvořit či navrhovat obrazovou složku uměleckých performativních představení.

Video v živém představení II.:

Video v rukou světelného designéra

Druhý workshop se konal 20. až 22.11. Během něj se účastníci pokusili zužitkovat znalosti nabyté v předchozím workshopu – zabývali se tvůrčí částí práce s videem, jeho integrací do představení a interakcí s ostatními složkami představení – s performery (svícení akce projektorem, snímače a snímání, live stream, IMAG), scénografií (videoscénografie vs scénografie doplněná videem – mapping), světelným designem i hudbou.

Lektorem druhého workshopu byl uznávaný světelný designér Nick Moran.

  • Workshopy 2015/16