Úvod do základů elektřiny, touring management a dokumnetace, moving heads, 15.-17.11.2013

Lektor: Lukáš Valiska

  • Workshopy 2013/14, Workshopy