WS: Světlo/ zvuk/ akce, 30. – 31.3. 2012

Dílna pod vedením osobitého světelného designéra, režiséra, choreografa Jana Komárka, jehož práce je založena na intuici a citu pro dramatickou situaci jako celek, kde se jednotlivé složky propojují v organický celek, navzájem se ovlivňují, interagují. Tento přístup (úzká vzájemná vazba světla – zvuku – akce) byl hlavním tématem workshopu.

Termín: 30. – 31.3.2012

Prostor: Studio Řetízek, Řetězová 223/5, Praha 1

Lektor: Jan Komárek

Program

1)

Zdroje inspirace (obrazy, fotky, dojmy…) a jejich transformace ve světelný tvar

Tma a prostor (důležitost vytvoření tmy pro vyčištění prostoru)

Význam prostoru a jeho rozměry (o nezbytnosti podřídit design existujícímu prostoru, respektive najit soulad)

Sight lines (každý divák musí mít možnost vidět celé jeviště a akci)

2)

Psychologické významy světel podle umístění zdroje

Význam, síla a použití odraženého světla

Detail (nasvícení pouze části těla nebo prostoru)

Scénický design vs. Světelný design (vytváření scénického designu pomocí světel, jeviště jako malířské plátno)

Světelný design jako „storyteller”

Organický světelný design (rozdíl mezi “nasvícením představení” a vytvoření organického světelného designu)

3)

Výhody / nevýhody řízení světel živě vs. computerem

(rozdíly, zaměření na pocitovost)

Dýchání světel (sledování pohybu tanečníka / performera při ručním ovládání světel)

Improvizace (schopnost improvizace, porouchaný instrument může přinést inspiraci)

Instinkt (důvěra v instinkt, nevysvětlovací metody práce)

4)

Symbióza světlo – zvuk – akce

(tvorba světelného a zvukového designu zároveň s tvorbou akce: jedna složka inspiruje druhou)

Práce se zvukem – kreativní využití běžné aparatury, živá práce se zvukem

  • Workshopy 2011/12, Workshopy