WS: Hranice prostoru, 11.-13. 2. 2011

Prostor se svým ohraničením může být modelován světlem či zvukem tak, že se jeho jeho reálné hranice budou zdát proměnlivými, prostupnými. Neměnné proporce scény lze narušit úhlem pohledu, zorným polem vztaženým ke zmanipulovanému měřítku.

Dílna byla zaměřená na zkoumání vlastností a možností prostoru, jejich využití pro dramatický oblouk performance / instalace. Důraz byl kladen na propojení technických složek divadelního jazyka – světla, zvuku, obrazu, s ohledem na divákovo vnímání a očekávání. Výstupem workshopu byla krátká audiovizuální performance / instalace.

Pořádal: Institut Světelného Designu, o.s. Poco a Poco Animato a divadlo Drak

Lektoři: Jan Beneš, Jeník Burian
Místo: Divadlo Drak, Hradec Králové
Datum:11. – 13. 2. 2011
Počet účastníku 3 x 10

  • Workshopy 2010/11, Workshopy