Cena za světelný design 2016

Cenu za světelný design 2016 získal realizační tým tanečního představení Guide choreografky Věry Ondrašíkové.

Již osmé udělování Ceny za světelný design v rámci České taneční platformy se uskutečnilo 25. dubna 2016 v Divadle PONEC. Ve dnech 20. – 22. dubna posuzovala mezinárodní tříčlenná porota devět tanečně – pohybových inscenací skrze práci se světlem. Jan Hons Šuškleb, Jan K. Rolník a předsedkyně poroty Minna Heikkilä (FI) hodnotili nejen řemeslný aspekt světelné složky, ale také její symbiózu s dramaturgickým konceptem pohybových inscenací. Na základě těchto kritérií členové poroty vybrali tři představení, která technickou bezchybnost světelného designu a jeho kompaktnost s ostatními složkami scény splňovala. Každý tvůrce nebo realizační tým však vynikal v jiném kontextu.

Prvním kandidátem na vítěze Ceny za světelný design byl Jan Komárek, a to nejen za svou práci v představení, ale také za dosavadní přínos v rámci českého světelného designu. Jan Komárek má vyprofilovaný, osobitý rukopis a jeho světelný design v představení Tranzmutace byl podle poroty silný zejména z hlediska vizuality. Komárek zde pracoval se zvláštní tenzí, která představení dodala nový rozměr a světelná složka se tak stala samostatným a významným elementem. Komárek si mistrovsky pohrál také s rytmikou, intenzitou a barevností světelných odstínů.

Komisi zaujal i Pavel Kotlík, světelný designér Odtržení, která se posléze stala taneční inscenací České taneční platformy roku 2016. Představení souboru Farma v jeskyni bylo site-specific projektem, tudíž zde světlo představovalo jeho neoddělitelnou součást. Kotlíkovi se podařilo světlem dotvořit a modelovat daný prostor čistě a excelentně. Světelný design byl podle všech tří členů poroty fungující, zdařilý a splňoval všechno, co by podle jejich kritérií měl obsahovat. Práce Pavla Kotlíka byla obdivována zejména předsedkyní poroty Minnou Heikkilä.

Po nelehkém rozhodování se nakonec porota rozhodla udělit Cenu za světelný design realizačnímu týmu představení Guide. Světelnou složku v této videoperformativní inscenaci označila porota za významný evoluční posun na poli světelného designu, protože přesáhla do dalšího vizuálního umění. Tvůrci interaktivních médií a softwaru, Dan Gregor a Michal Rydlo s technickou podporou Pavla Kotlíka přinesli divákům jasnou zprávu, že i multimediální práce s videoprojekcí je pořád záležitostí světelného designu. Díky své inovativnosti byla taneční inscenace Guide pro všechny členy komise láskou na první pohled a proto není divu, že si její tvůrci nakonec odnesli vítěznou skleněnou trofej od Evy Novákové.

Historie vítězů Ceny za světelný design na České taneční platformě:

2016 – kolektiv Věry Ondrašíkové (Guide)
2015 – Ann Van den Broek a Adam Uzelac (Phrasing the Pain)
2014 – kolektiv Barbory Látalové (Karneval zvířat) a Katarína Ďuricová (Korekce)
2013 – Martin Špetlík (One Step Before the Fall)
2012 – Pavel Kotlík (Found & Lost)
2011 – Pavla Beranová (Sacrebleu)
2010 – Jan Komárek (Gaia, Zločin a trest, Tore)
2009 – Tomáš Morávek (Da Capo)

Foto: Vojta Brtnický

Ukázky představení s nejlepším světelným designem na České taneční platformě 2016:

Odtržení / světelný design Pavel Kotlík

 

Tranzmutace / světelný design Jan Komárek

Guide / světelný design Dan Gregor, Michal Rydlo, technická spolupráce Pavel Kotlík

  • Cena za světelný design